บริการสืบ

 
 

พงศ์อมรนักสือบให้บริการสืบด้วยทีมงานจากหลายอาชีพ
พร้อมทีมกฎหมายมืออาชีพ 4 รูปแบบ ได้แก่ สืบงานบุคคล
สืบงานธุรกิจ สืบทรัพย์สินต่างๆ และสืบงานทั่วไป

 
 

 
     
   

สืบงานบุคคล 

• บริการงานสืบทางด้านบุคคล เช่น สืบชู้สาว สืบจับบุคคลตามหมายจับ สืบคนหาย สืบพฤติกรรมบุตรหลาน ปลอมตัว แฝงตัว
สืบประวัติการก่ออาชญากรรม สืบประวัติก่อนเข้ารับทำงาน สืบหาข้อมูลเดินทางเข้าออกต่างประเทศ สืบทะเบียนสมรสหรือหย่า

 
   

สืบงานธุรกิจ

• สืบหาข้อมูลทางด้านการค้า สืบหาข้อมูลทางด้านการเงิน สืบหาข้อมูลทางด้านการตลาด เร่งรัดหนี้สิน

ตรวจสอบหุ้นส่วนหรือพนักงานสืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม

 
   

สืบทรัพย์สินต่างๆ

• สืบทรัพย์สินของลูกหนี้ิ สืบจับละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สืบเพื่อหาหลักฐานการโกงเจ้าหนี้ หรือฉ้อโกงต่างๆ
สืบหากรรมสิทธิ์ในที่ดินของบุคคลและเครือญาติ ยึด และอายัดทรัพย์ตามหมายกรมบังคับคดี

 
   

สืบงานทั่วไป

• สืบหาข้อมูลทางด้านการเมือง สืบหาข้อมูลในการดำเนินคดีในชั้นศาล สืบหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบ

ในการดำเนินคดีสืบทะเบียนประวัติอาชญากร

 
     
    
     
      
   

 

 

พงศ์อมรนักสืบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อมูลที่คุณให้จะถูกเก็บเป็นความลับและห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์อมร นักสืบจะเป็นเพียงผู้เดียวที่เข้าถึงข้อมูลนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์อมร นักสืบมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณให้บุคคลที่สาม เมื่อคุณทำกรอกรายละเอียดข้างต้น (ในส่วนของส่งข้อความถึงเจ้าของร้าน หน้าติดต่อเรา) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์อมร
นักสืบจะทำการเก็บชื่อ, ที่อยู่อีเมล์, ที่อยู่อิเล็คทรอนิค (email) และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ เมื่อคุณทำการลงทะเบียนข้อมูล การลงทะเบียนนั้นเอื้ออำนวย

ให้เราติดต่อคุณกลับ เพื่ออธิบายเพิ่มเติมการบริการของเราตามที่คุณประสงค์ หากคุณไม่ประสงค์จะแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทฯ หรือต้องการลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลของห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์อมร นักสืบกรุณาติดต่อเราที่แผนกบริการลูกค้า
โทรศัพท์ : 061-989-6239 , 063-224-6529
Like!  0 
Bookmark and Share
add